Toon navigatie

LANDGOED ALPHEN AAN DEN RIJN

Het doel van dit project is om een nieuw landgoed te ontwikkelen aan de rand van Alphen aan den Rijn. De polder Oudshoorn is een gebied waarvoor de gemeente Alphen aan den Rijn de ambitie heeft om het te laten uitgroeien tot een recreatief aantrekkelijk uitloopgebied voor de gemeente, passend binnen de landschappelijke karakteristiek van de polder.

Op dit stuk land van ca. 7 ha wordt binnen de regeling voor nieuwe landgoederen van de provincie Zuid Holland, een nieuw en openbaar toegankelijk landgoed ontwikkeld met daarin een bijzonder woonmilieu.

Nieuwe kleinschalige woonbebouwing(en) met recreatiemogelijkheden, worden zorgvuldig inpast in nieuw ontworpen landschap. Er kunnen tussen de 20 en 30 woningen worden gerealiseerd. Dat kunnen eengezinswoningen zijn of appartementen of een combinatie van beide.

Er zijn diverse doelgroepen denkbaar: 50-55+-ers, waarvan de kinderen met één been het huis uit zijn, (jonge) gezinnen, gezinnen die met hun ouders onder een ‘dak’ willen wonen.

De bewoners kiezen voor individuele ontplooiing maar hebben het landgoed gezamenlijk in bezit en gebruik. Er is aandacht voor zorg en levensloopbestendigheid: zoals bijzondere woonvormen zoals kinderen met ouders ‘onder één dak’. Tot slot: er is volop ruimte zodat ook mensen met een ‘uit de hand gelopen hobby’ hier woonruimte kunnen vinden.

Start ontwerpproces medio 2015

  • Locatie: Alphen aan den Rijn
  • Aantal woningen: 25 woningen
  • Oplevering: 2017
Navigate to top of page