Toon navigatie

BILDERDIJKKADE AMSTERDAM

Op de hoek Bilderdijkkade/Kwakersstraat is de mogelijkheid om bedrijfsruimte(n) van ca. 200 m2 plus ca 10 ruime appartementen te realiseren in een duurzaam eigentijds gebouw. OntwerpJeWoning heeft op dit kavel ingeschreven met een groep belangstellende kopers en een ondernemer.

Het te realiseren programma is verdeeld over zes bouwlagen, waarbij de bovenste bouwlaag enigszins afwijkend is vanwege de kapvorm. Het woonprogramma is verdeeld over de vijf verdiepingen en het werkprogramma is in de plint ondergebracht. Voor de woningen zijn diverse schema's ontwikkeld die als basis dienen voor de verdeling van de huishoudens binnen het gebouw.

De verwachting is dat door de grote variatie aan mogelijkheden en vervolgens het naast elkaar leggen van de voor- en nadelen van de vele mogelijkheden (zowel wat betreft het uitzicht, bezonning, ontsluiting en ook in prijs van de woning in relatie tot de grootte), er op basis van consensus een indeling gekozen kan worden waarbij alle bouwgroepleden zowel een positie, prijs als grootte van de woning naar wens krijgen.

De onderneming Reframing Studio wil op de begane grond een bijzondere functie in het gebouw realiseren. Het doel is om naast werkruimtes ook de onderwijs- en trainingsfunctie van het bedrijf te huisvesten. Groepssessies zijn ‘zichtbaar’ vanaf de openbare weg: dit wordt ook zichtbaar in het ontwerp van het gebouw. 

Alle woningen en bedrijfsruimten zijn inmiddels verkocht.

Start ontwerpproces: voorjaar 2015
Start realisatie: februari 2017 
Oplevering: voorjaar 2018

  • Locatie: Amsterdam
  • Aantal woningen: 9
  • Oplevering: Q1 2018
Navigate to top of page