Toon navigatie

10 november 2015

Bouwgroep koopt Woonfabriek

De voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros, in het centrum van Leiden, is verkocht aan de Coöperatie Tieleman & Dros: een bouwgroep van individuele kopers onder begeleiding van OntwerpJeWoning, Vink Bouw Nieuwkoop en Gaaga architecten.  De Coöperatie is opgericht op initiatief van OntwerpJeWoning BV, Vink Bouw Nieuwkoop en enkele toekomstige kopers. 
 
Plan en start bouw - De oude verlaten conservenfabriek wordt het komende jaar getransformeerd naar een ‘woonfabriek’, waar gewerkt en gewoond gaat worden door 16 huishoudens. 11 huishoudens komen in de verbouwde fabriek te wonen en 5 huishoudens in nieuwbouw. Door sloop van een deel van de fabriek te combineren met nieuwbouw ontstaat een sfeervol nieuw hofje dat inmiddels: ‘De Gekroonde Haanpoort’ is gedoopt. 
 
Na een voortraject van ongeveer 2 jaar is dan het moment aangebroken dat gestart wordt met de verbouw en nieuwbouw van het complex. De verwachting is dat in het vroege najaar van 2016 het complex wordt opgeleverd. 
 
Uniek - Woonfabriek Tieleman & Dros is om vele redenen een bijzonder project. Bijzonder omdat de fabriek bijna gesloopt was en dit industriële erfgoed nu behouden blijft. Bijzonder omdat een groep particulieren de mogelijkheid kreeg een plan te ontwikkelen met woningen op maat onder begeleiding van professionals. Bijzonder vanwege het eindresultaat: 16 op maat gemaakte woningen die (op 4 nieuwe woningen na) alle geheel verschillend zijn in maatvoering (van 50 tot 200 m2), verschillende in aantal kamers, afwerking en sfeer omdat de fabriek in fases is gebouwd en diverse bouwdelen eigen karakteristieke afmetingen en constructiemethoden kennen. Dit conform het principe van OntwerpJeWoning: maximale keuzevrijheid door in een vroegtijdig stadium alle wensen van alle individuele bewoners inventariseren en combineren tot een ‘samengesteld’ gebouw met uiteenlopende typen woningen. Het nieuwe hofje en de collectieve tuin worden volgens een inrichtingsplan opnieuw ingericht. 
 
Tot slot is de rol van de gemeente bijzonder: omdat deze gekozen heeft voor hergebruik van het complex en verbouw door een bouwgroep van particulieren en professionals. Citaat Paul Laudy (wethouder Bouw en Openbare ruimte: ‘Ik ben er bijzonder trots op dat we dit industriële erfgoed hebben kunnen behouden en dat we de nieuwe bewoners een kans kunnen bieden om zelf hun huis te bouwen op deze fantastische plek in de Leidse binnenstad.’ De aandacht van de gemeente voor dit complex blijft: mede dankzij subsidie van de gemeente zijn de bouwhekken nu voorzien van doeken met historische foto’s.

Voorgeschiedenis - De heren Tieleman en Dros, oorspronkelijk zeepzieders, hebben in 1877 de conservenfabriek laten bouwen. De voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros bestond uit een ensemble van gebouwen. Steeds vond er sloop en nieuwbouw plaats, mede door de expansieve groei, tot ver in de 20e eeuw aan toe. Ook aan de overzijde van de Middelstegracht liep de fabriek door via luchtbruggen werden de verschillende gebouwen over de Middelste gracht met elkaar verbonden. Het deel Middelstegracht 38 – 40 is kort na 1899 tot stand gekomen, na sloop van de zeepziederij. In 1955 ging de fabriek failliet en zijn delen van de fabriek gesloopt voor de aanleg van de Ir. Driessenstraat. 
 
Het complex is in eigendom van de gemeente gekomen en werd tijdelijk gebruikt omdat het oogmerk sloop en nieuwbouw van een grootschalig appartementencomplex was. Initiatiefnemers Marion de Haan (New Urban Link) en Nathalie van Hoeven (BEAT/development) hebben de gemeente kunnen overtuigen om de gebouwen her te bestemmen via een gunningsprocedure, die in de zomer van 2013 heeft plaatsgevonden.  
 
Bouwgroep Woonfabriek Tieleman & Dros is in die gunningsprocedure geselecteerd: een aantal particulieren ondersteund door Eric Amory (OntwerpJeWoning), die van meet af aan door architecten Esther Stevelink en Arie Bergsma (Gaaga) en bouwondernemer Bernlef de Vries (Vink Bouw Nieuwkoop) bij het project betrokken was. Na ruim een jaar van planvorming heeft dat geleid tot het ondertekenen van de koopovereenkomst in januari 2015, tot de gedeeltelijke sloop in de zomer van 2015 en dan nu de feitelijke start van de verbouw en nieuwbouw.

Navigate to top of page