Toon navigatie

ERIC AMORY

Eric Amory is een ervaren en gedreven projectontwikkelaar en procesbegeleider, met passie voor architectuur en alles wat de gebouwde omgeving mooier en beter maakt. Eric heeft bijna 30 jaar ervaring in de stadsvernieuwing, volkshuisvesting en stedelijke woningbouwopgaven met het zwaartepunt op Amsterdam en omgeving. 

Eric Amory  heeft vanaf 1984 werkervaring opgebouwd in uiteenlopende posities en verantwoordelijkheden in de bouw en volkshuisvesting met en voor overheden, woningcorporaties, marktpartijen en zowel met toekomstige huurders als kopers. Het werkterrein betreft nagenoeg uitsluitend binnenstedelijke woningbouwopgaven of gebiedsontwikkelingen. De werkervaring is zowel beleidsmatig, procesmatig en tegelijk gericht op ontwerptechnisch realistisch sturen op kwaliteit, planning en kosten van complexe woongebouwen. 

Vanaf 2003 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer: adviseur woningbouwprojecten en procesbegeleider MO en CPO projecten. Daarnaast verricht(te) hij diverse nevenwerkzaamheden zoals bestuurslidmaatschappen en gastdocentschappen. 
In 2007 heeft hij OntwerpJeWoning BV opgericht en werkt hij intensief samen met aspirant kopers aan het ontwerp en realisatie van appartementencomplexen. 

Eric heeft van 1979-1987 Bouwkunde in Delft gestudeerd.

FaceBook logoTwitter logo
Navigate to top of page